Systemy kontroli dostępu

Czym są systemy kontroli dostępu?

Systemem kontroli dostępu nazywamy zespół powiązanych ze sobą urządzeń elektronicznych lub mechanicznych, pozwalających skutecznie ograniczyć dostęp do niektórych pomieszczeń, stref w zakładzie pracy, biurze, czy pomieszczeń prywatnych. Są to niezawodne sposoby na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i pełnego dozoru. Identyfikacja pracowników przez system kontroli dostępu jest zależna od zainstalowanego systemu. Do takowych należą między innymi:

  • Biometryczne Systemy Zabezpieczeń

    Biometryczne Systemy Zabezpieczeń należą do najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych systemów wykorzystujących ludzkie cechy, takie jak linie papilarne czy rysy twarzy. Jako, że te cechy są niepowtarzalne pozwala to na 99% weryfikację danej osoby. Istota działania systemów biometrycznych polega na porównywaniu np. odcisku palca z odciskiem który jest zapisany w bazie danych.

  • Tagi RFID

    RFID jest techniką opierającą się na która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych, stanowiących etykietę dla obiektu podłożonego pod czytnik. W zależności od czytnika obiekt do odczytu z odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów, od anteny czytnika. System ten umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się w zasięgu odczytu.

Systemy te na podstawie zebranych danych decyduje o możliwości wstępu na dany obiekt czy do danego sektora. W tym samym momencie uruchamia procedury zezwalające lub odcinające dostęp dla pracownika do pewnej strefy.

Systemy kontroli dostępu BioSys występują w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach, od najprostszych czytników, aż po wielopoziomowe systemy zarządzania zintegrowane z ochronę przeciwpożarową i systemami alarmowymi. Ze względu na różnice po stronie użytkowej oraz na etapie projektowania i okablowania obiektu wydzielono dwie odmiany systemów kontroli dostępu oferowanych przez BioSys:

  • System BS-ACCESS – skupia on funkcję zaawansowanej rejestracji czasu pracy i prostą kontrolę dostępu.
  • System InBio SEURCE – charakteryzuje się zawansowanymi funkcjami kontroli dostępu i mogącym rejestrować czas pracy w rozbudowanej formie.

System kontroli BS – ACCESS to prosta kontrola przejść z bardzo rozbudowaną kontrolą czasu pracy. Urządzenie to zostało wyposażone we wszystkie niezbędne funkcje wspierające kontrolę dostępu do pomieszczeń.

System kontroli InBio-SEURCE jest skalowanym systemem zabezpieczającym bazującym na technologii kart zbliżeniowych RFID. Dodatkowo współpracuje on z zamkami szyfrowymi, a także czytnikami biometrycznymi. System przesyła dane w trybie rzeczywistym do bazy danych pozwalając na stałe monitorowanie wchodzących osob.