Pod kontrolą gadżetów

Usprawnienie weryfikacji ewidencji czasu pracy telepracowników jest wskazane, ponieważ podejmowanie obowiązków poza biurem, jest coraz bardziej popularne. W tym przypadku warto pamiętać, że zabezpieczone muszą być obie strony – uprzywilejowany pracą zdalną zatrudniony oraz pracodawca, oferujący taką możliwość.

Niezależnie od miejsca, w jakim znajduje się zatrudniony, jego praca może być nieustannie weryfikowana. Wszystko dzięki całodobowemu zdalnemu monitoringowi komputera. W przypadku, gdy wykorzystywany jest on do celów innych, niż praca lub gdy niepokojąco długo nie jest uruchamiany, pracodawca dostaje powiadomienie.

Więcej informacji w najnowszym artykule.